Chốt danh sách cổ đông nhận phần cổ tức còn lại năm 2021 và thực hiện chi trả phần cổ tức còn lại năm 2021

14.07.2022

Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty Cổ phần Logistics hàng không

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng thông báo đến quý Cổ đông việc chốt danh sách cổ đông được nhận phần cổ tức còn lại năm 2021 và thực hiện chi trả phần cổ tức còn lại năm 2021 như sau:

1. Chi trả phần cổ tức còn lại năm 2021

  • Số cổ tức còn lại năm 2021: 5% giá trị cổ phần sở hữu.
  • Hình thức chi trả: bằng tiền.
  • Thời gian thực hiện chi trả: Ngày 17/8/2022.
  • Đối tượng nhận phần cổ tức còn lại: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông tại thời điểm 17h00 ngày 18/7/2022.
  • Các giao dịch chuyển nhượng cổ phần đúng quy định phát sinh trong thời gian kể từ thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông đến thời điểm chi trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ Công ty.

2. Thông tin liên hệ: 

  • Công ty cổ phần Logistics Hàng không: Phòng 403, Tầng 4, Nhà ga hàng hóa ALS, Cảng HKQT Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.
  • Thư ký Công ty: Bà Nguyễn Thùy Linh
  • Email: linh.nguyen@als.com.vn
  • Điện thoại: 024-3795 3838 – số máy lẻ 1517, Di động: 097 991 8660.

Xin trân trọng thông báo!

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS