Cần nghiên cứu giải pháp giảm phí, lệ phí do ảnh hưởng giá nhiên liệu

17.06.2022

Nhanh chóng, khẩn chương đánh giá tác động của việc giảm phí, lệ phí

Vừa qua, ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ giao thông vận tải đã yêu cầu và đề nghị các Cục đường thủy, hàng hải, đường sắt nghiên cứu và đề xuất về vấn đề giảm mức phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải hiện nay.

Theo ông Thọ cho biết, Bộ giao thông vận tải đã nhận được công văn gửi về từ Bộ Tài chính về vấn đề giảm phí, lệ phí. Trong công văn có nên rõ trách nhiệm của các Bộ với đề xuất “kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính miễn, giảm về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của ngành giao thông vận tải”. (Theo khoản 4, điều 20 của Luật phí và lệ phí).

Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu các cục xem xét và nghiên cứu rõ công văn mà Bộ Tài chính gửi. Trong trường hợp cần giảm mức chi phí ra, vào cảng biển, kết cấu hạ tầng đường sắt, bến tàu nội địa để được tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp do ảnh hưởng của giá các loại nhiên liệu tăng cao. Các Cục đường sắt, đường hàng hải,... nhanh chóng nghiên cứu đánh giá tình hình và tác động của việc giảm mức phí, lệ phí đối với các trường hợp nộp phí, lệ phí và nguồn ngân sách Nhà nước. Từ đó, đề xuất và kiến nghị với Chính Phủ, Bộ Tài chính giảm mức thu các khoản phí, lệ phí cho các doanh nghiệp.

Đề xuất giảm mức giảm phí, lệ phí của Bộ Giao thông vận tải

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trước đó, Bộ Tài chính đã có công văn quyết định về việc xem xét, giảm mức phí sử dụng hạ tầng đường sắt, phí ra vào cảng thuỷ nội địa, tiếp tục đề xuất giảm mức thuế GTGT cho dịch vụ vận tải hàng hóa.

Bà Vũ Thị Mai - Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, Chính phủ và Quốc hội đã tiến hành thực hiện giảm thuế TNDN, GTGT, thuế bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp nhằm mục đích góp phần và việc thúc đẩy phục hồi  và phát triển kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19. Việc miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp được tiến hành thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước. Với đề xuất, kiến nghị miễn giảm lệ phí, mức phí đẻ tháo gỡ khó  khăn cho các doanh nghiệp do giá nhiên liệu tăng cao, Bộ Tài chính khẳng định, pháp luật phí, lệ phí thu theo quy định hiện hành không quy định thu phí đối với xăng, dầu. Chính vì vậy, các khoản phí nêu ở trên không phải là nguyên nhân gây nên tác động làm giá nhiên liệu trong nước tăng cao.

Hiện tại các phí như: kết cấu hạ tầng đường sắt, vào cảng biển,...đang được thu và thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong đó, bắt đầu từ ngày 8/2/2021 cho đến hết tháng 6/2022, mức phí sử dụng hạ tầng đường sắt đã được giảm 50% theo quy định( giảm từ 8% xuống 4%) để giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Bên cạnh đó, lệ phí ra vào cảng biển có mức phí là 5-50 USD/lần. Phí vào các cảng bến nội địa là từ 5 - 50.000 VND/ chuyến.

Các khoản phí này chiếm tỷ trọng không lớn, chính vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Tài chính không nhận được bất kỳ phản ánh nào liên quan tới mức thu của các khoản phí, lệ phí này.

Chính vì vậy, Bộ Tài Chính yêu cầu và đề nghị Bộ Giao thông vận tải nhanh chóng và khẩn trương đánh giá tác động của việc giảm mức phí, lệ phí đối với các đối tượng nộp phí, lệ phí và ngân sách của nhà nước. Từ đó, kiến nghị và nêu rõ mức giảm từng khoản thu với từng ngành gửi bộ Tài chính nghiên cứu, ban hành theo Thông tư và quy định của Pháp luật đã ban hành.

Link tham khảo: 

  • https://logistics.gov.vn/chinh-sach/trong-nuoc/de-nghi-nghien-cuu-de-xuat-giam-phi-le-phi-do-anh-huong-gia-nhien-lieu
  • https://www.baogiaothong.vn/de-nghi-nghien-cuu-de-xuat-giam-phi-le-phi-do-anh-huong-gia-nhien-lieu-d555555.html

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS