Bộ tài chính đề xuất cho các hãng hàng không được giảm một loạt phí, lệ phí áp dụng đến hết năm 2020

04.05.2020

Mới đây, Bộ Tài chính đã công bố dự thảo thông tư quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành trước khó khăn vì dịch Covid-19. Theo cơ quan này, mức thu phí mới sẽ áp dụng đến hết năm 2020 và trở lại mức ban đầu kể từ năm 2021.

Theo đó, Bộ Tài chính đã đưa ra một loạt đề xuất giảm mức thu, nộp phí quyền khai thác cảng hàng không, sân bay cũng như phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không với các chuyến bay của nước ngoài đến Việt Nam.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất giảm phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không sân bay bằng 90% mức thu hiện hành tại Điều 4 Thông tư 247/2016. Hiện tại, mức thu phí đối với dịch vụ này là 165.000 đồng/lượt hạ hoặc cất cánh; phí kinh doanh cảng hàng không là 335.000 đồng/lượt tương tự.

Với mức thu, nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam, Bộ Tài chính cũng đề xuất giảm ở mức tương ứng.

Theo đó, mức thu đề xuất sẽ bằng 90% mức hiện tại. Theo quy định tại Điều 4, Thông tư 194/2016, mức lệ phí ra, vào cảng, hàng không sân bay là 50 USD/chuyến bay đến và phí hải quan cũng là 50 USD/chuyến.

Cũng tại dự thảo lần này, Bộ Tài chính còn đề xuất giảm mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay và phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế cảng hàng không, sân bay.

Cụ thể, phí thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận chứng chỉ; cơ sở thiết kế, chế tạo, bảo dưỡng, thử nghiệm máy bay và các trang thiết bị lắp trên tàu bay… sẽ giảm từ 20 triệu xuống còn 16 triệu/lần đối với cấp lần đầu.

Phí cấp lại do thay đổi nội dung cũng giảm từ 15 triệu xuống 12 triệu đồng, và phí cấp lại do mất, rách, hỏng giảm từ 2,4 triệu xuống 1,92 triệu đồng.

Với phí thẩm định cấp giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay: Các cơ sở kiểm soát đường dài (ACC); Trung tâm Quản lý luồng không lưu (ATFM); Cơ sở Kiểm soát tiếp cận tại sân (APP/TWR); Cơ sở Thông tin dẫn đường giám sát (CNS) được đề xuất giảm từ 30 triệu xuống 24 triệu đồng với hình thức cấp lần đầu và giảm từ 10 triệu xuống còn 8 triệu với phí cấp lại.

Phí thẩm định cấp giấy phép cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay khác giảm từ 15 triệu xuống 12 triệu đồng/lượt lần đầu.

Bên cạnh đó, phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh, dịch vụ hàng không cũng được đề xuất giảm 20%.

Trong đó, phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại giảm từ 20 triệu đồng xuống 16 triệu.

Phí cấp giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không quốc tế giảm từ 50 triệu xuống 40 triệu đồng. Và cung cấp dịch vụ tại cảng hàng không khác giảm từ 30 xuống 24 triệu.

Theo Cafebiz

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS