Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

05.10.2020

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông.

1. BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 05.10.2020
2. ĐƠN ĐỀ CỬ ÔNG ĐỖ ĐƯƠNG QUY
3. ĐƠN ĐỀ CỬ BÀ NGUYỄN THỊ THU HIỀN
4. NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 05.10

 

 

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS