Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

09.07.2021

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/06/2021
Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/ALS ngày 30/6/2021

 

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS