Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

05.07.2022

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết DHĐCĐ thường niên 2022. Cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông.

01.BB-ĐHĐCĐ.ALS
01.NQ-ĐHĐCĐ-ALS

 

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS