Thông báo về hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

23.06.2021

Thông báo về hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Logistics Hàng không

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/TM-ĐHĐCĐ/ALS ngày 07/6/2020 đã được gửi đến Quý cổ đông.

Công ty cổ phần Logistics Hàng không trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết như sau:

1. Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30 ngày 30 tháng 6 năm 2021.
2. Hình thức: Họp trực tiếp
3. Địa điểm: Phòng họp số 1, Tầng 4, Nhà Ga hàng hóa ALS, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. 
4. Các thông tin khác: Theo Thư mời họp số 01/TM-ĐHĐCĐ/ALS ngày 07/6/2020
 

Công ty cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng thông báo tới các Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với hình thức họp như trên./.

Trân trọng thông báo./.

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS