ALS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28.06.2022

Ngày 24/06, Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức tại Ga hàng hóa ALS.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống, kinh tế suy giảm ở hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực hàng không, năm 2021 ALS vẫn gặt hái đc những thành công đáng kể với doanh thu của hệ thống tăng 25% so với kế hoạch, lợi nhuận tăng 15% so với kế hoạch.

Năm 2022, bên cạnh việc giữ nhịp độ tăng trưởng ổn định về doanh thu và LN so với 2021, ALS tập trung hoàn thành 6 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tối ưu và mở rộng kinh doanh, Kiện toàn nhân sự mô hình Holding, Đẩy nhanh chuyển đổi số, Hoàn thành dự án trọng điểm, Khai thác hệ thống quản trị mạnh và Xây dựng văn hóa học tập.

Ngoài các nội dung thường niên, đại hội đã bầu ra 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm:

Thành viên HĐQT:

- Ông Phùng Tiến Toàn

- Ông Vũ Quang Anh

- Bà Trần Thị Bích Ngọc

- Ông Đỗ Đương Quy

- Bà Phùng Thúy Hoa

Thành viên BKS:

- Ông Lưu Việt Bắc

- Bà Phùng Ngọc Dung

- Bà Đào Thị Hạnh

Với sự kết hợp hài hoà giữa đội ngũ lãnh đạo lâu năm và một số gương mặt mới trong HĐQT và BKS, ALS quyết tâm hoàn thành các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2022 - 2027.

Xem Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tại đây.

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS