ALS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

20.06.2023

Ngày 19/06, tại Ga hàng hóa ALS, Công ty Cổ phần Logistics Hàng không ALS (ALS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ).

Đại hội có sự tham dự của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên.

Tại đây, Hội đồng quản trị và TGĐ đã báo cáo về tình hình hoạt động, kinh doanh trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động, kinh doanh năm 2023. Theo đó, ALS đã trải qua 1 năm kinh doanh nhiều biến động do chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu với các chỉ số khả năng sinh lời giảm so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, các chỉ số về khả năng thanh toán báo cáo hợp nhất của công ty tăng mạnh so với cùng kỳ và ở mức rất cao, an toàn. Đây cũng là năm ALS tiếp tục duy trì thực hiện đầu tư các hạng mục thiết yếu cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2023, ALS lên kế hoạch tập trung mở rộng thị trường, khách hàng, sản phẩm; thực thi mô hình Holding về kinh doanh; đưa CNTT thành đòn bẩy cho sự phát triển, cạnh tranh và tối ưu hóa nguồn lực hệ thống, xây dựng văn hóa học tập, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cởi mở, gắn kết.

Ngoài các nội dung thường niên, đại hội đã miễn nhiệm 2 thành viên là Bà Phùng Thúy Hoa và Bà Trần Thị Bích Ngọc, bầu ra 2 thành viên thay thế gồm Ông Bùi Ngọc Dũng và Ông Dương Đức Tính.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của ALS diễn ra thành công tốt đẹp, các nội dung đều được Đại hội thông qua với tỷ lệ nhất trí cao, thể hiện niềm tin, sự đồng thuận của các cổ đông đối với kế hoạch kinh doanh năm 2023 và năng lực quản trị, điều hành của Ban lãnh đạo Công ty.

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS