ALS hoàn thành dự án nâng cấp hệ thống hóa đơn điện tử

10.06.2022

Từ tháng 1/2022, Ban CNTT cùng với ban Tài chính – Đầu tư đã thành lập đội dự án nâng cấp hệ thống hóa đơn điện tử và bắt tay vào công cuộc nghiên cứu, chuyển đổi cho các đơn vị trên toàn hệ thống ALS. Đây là giai đoạn khó khăn với đội ngũ thực hiện dự án của ALS bởi phạm vi thực hiện chuyển đổi rộng, số lượng các đơn vị cần chuyển đổi cũng các phần mềm tích hợp liên quan cần điều chỉnh nhiều. Thêm vào đó có hơn ½ số đơn vị của ALS có trụ sở đặt tại Bắc Ninh tại thời điểm này chưa nhận được hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện từ Cơ quan thuế sở.

Từ việc nghiên cứu rất kỹ NĐ 123 tới TT 78 đồng thời tích cực trao đổi yêu cầu với cán bộ quản lý Thuế, đội dự án ALS đã xác định được các điểm mấu chốt của dự án. Quá trình chuyển đổi được chia thành các giai đoạn rõ ràng: lên kế hoạch về thời gian, cách thức chuyển đổi; ký kết với đối tác FPT cung cấp dịch vụ; cập nhật hệ thống phần mềm ERP, Hermes (tại ALSC), COS (tại ALSW) tích hợp với hệ thống hóa đơn điện tử; UAT (kiểm thử chấp nhận người dùng);  Golive và hỗ trợ vận hành.

Từ tháng 2 đến tháng 3, Đội dự án và Đối tác phần mềm ERP phối hợp chặt chẽ với đơn vị cung cấp dịch vụ HĐ ĐT thực hiện phân tích kỹ thuật, khởi tạo môi trường kiểm tra, điều chỉnh và tích hợp ứng dụng để hoàn thiện các hệ thống phần mềm.

Quá trình UAT đòi hỏi sự tập trung và quyết tâm cao độ từ bộ phận kế toán các đơn vị và tổ dự án nhằm chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn chuyển đổi chính thức và golive dự án. Công tác tạo mới, kiểm tra và xuất thử hóa đơn trên môi trường test rất quan trọng và được diễn ra nhiều lần để chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi hệ thống theo thời gian đã đăng ký.

​​​​​​​Từ 01/04 – 31/05: Giai đoạn Golive hệ thống. Đây là giai đoạn quan trọng nhất quyết định sự thành công của dự án.. Quá trình chuyển đổi đòi hỏi phải dừng hoàn toàn hệ thống cũ vì vậy được cân nhắc rất kỹ trước khi tiến hành  tại các đơn vị. Đội dự án đã quyết định chuyển đổi trước với các đơn vị có lượng hóa đơn ít hơn để đảm bảo giảm thiểu tối đa các sai sót và gián đoạn từ việc chuyển đổi gây ra đối với hệ thống. Giai đoạn quan trọng này đã diễn ra thành công nhờ sự phối hợp chặt chẽ, hài hòa giữa các thành viên đội dự án, kế toán, đối tác và cơ quan thuế.

Tính tới thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành sứ mệnh nâng cấp hệ thống phần mềm hóa đơn điện tử tại các đơn vị, góp phần quan trọng đảm bảo hoạt động kinh doanh của hệ thống ALS diễn ra chuyên nghiệp và tuân thủ pháp luật.

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS