ALSC Thông báo về việc Áp dụng bảng giá số 06A/BG/010224 dịch vụ phục vụ hàng hóa hàng không của ALSC từ ngày 01/02/2024

29.12.2023

Kính gửi Quý khách hàng,

  • Căn cứ thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/07/2015 của Bộ GTVT về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không và Thông tư số 06/2022/TT-BGTVT ngày 27/05/2022 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT;
  • Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Nhà ga hàng hóa ALS;
  • Căn cứ Quyết định số 15.23/QĐ-ALSC về việc phê duyệt bảng giá số 06A/BG/010224 từ ngày 01/02/2024 của Giám đốc công ty.

Công ty Cổ phần Nhà ga hàng hóa ALS (ALSC) trân trọng thông báo:

Kể từ ngày 01/02/2024, Công ty Cổ phần Nhà ga hàng hóa ALS ban hành bảng giá số 06A/BG/010224 điều chỉnh và thay thế bảng giá số 06/BG/010823 và các phụ lục liên quan, cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh: 

Điều chỉnh tên một số dịch vụ, không thay đổi đơn giá dịch vụ. Chi tiết bảng giá thay đổi tại đây.

Bảng giá số 06A/BG/010224

2. Áp dụng bảng giá: 

Việc áp dụng bảng giá trong thời gian trước và sau ngày hiệu lực của Bảng giá số 06A/BG/010224 sẽ được thực hiện theo nguyên tắc sau: 

Các lô hàng được xuất hóa đơn trước 00h ngày 01/02/2024 được áp dụng tên dịch vụ theo bảng giá số 06/BG/010823, sau thời điểm 00h ngày 01/02/2024 được áp dụng tên dịch vụ theo bảng giá số 06A/BG/010224.

Nếu có vướng mắc cần được giải đáp liên quan đến bảng giá hoặc các nội dung trên Quý khách vui lòng liên hệ tới phòng Kinh doanh ALSC theo địa chỉ như sau:

Email: business.alsc@als.com.vn. Hotline: 0901 773 775

ALSC trân trọng thông báo tới Quý khách hàng và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác và ủng hộ trong thời gian tới.

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS