ALSC Thông báo về việc áp dụng bảng giá số 05/BG/010522

03.03.2022

Kính gửi Quý khách hàng,

-  Căn cứ thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/07/2015 của Bộ GTVT về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không và Thông tư số 07/2017/TT-BGTVT ngày 14 tháng 03 năm 2017 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT;

-  Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Nhà ga hàng hóa ALS;

-  Căn cứ Quyết định số 03.22/QĐ-ALSC về việc phê duyệt bảng giá số 05/BG/010522  từ ngày 01/05/2022 của Giám đốc công ty.

Công ty Cổ phần Nhà ga hàng hóa ALS (ALSC) trân trọng thông báo:

Kể từ ngày 01/05/2022, Công ty Cổ phần Nhà ga hàng hóa ALS ban hành bảng giá số 05/BG/010522 điều chỉnh và thay thế bảng giá số 04/BG/150919 và các phụ lục liên quan, cụ thể như sau:

1.  Nội dung điều chỉnh:

Điều chỉnh giá dịch vụ và bổ sung giá một số dịch vụ phát sinh. Chi tiết bảng giá được gửi kèm theo thông báo này.

2.  Áp dụng bảng giá:

Việc áp dụng bảng giá trong thời gian trước và sau ngày hiệu lực của Bảng giá số 05/BG/010522 sẽ được thực hiện theo nguyên tắc sau:

2.1  Giá dịch vụ xử lý hàng hóa:

Các lô hàng được làm thủ tục và phục vụ tiếp nhận hàng (đối với hàng xuất) hoặc trả hàng (đối với hàng nhập) trước 00h ngày 01/05/2022 được tính giá dịch vụ xử lý hàng hóa theo bảng giá số 04/BG/150919, sau thời điểm 00h ngày 01/05/2022 được tính giá xử lý hàng hóa theo bảng giá số 05/BG/010522

2.2  Giá dịch vụ lưu kho:

Các lô hàng phát sinh lưu kho trong thời gian trước và sau ngày hiệu lực của bảng giá số 05/BG/010522 sẽ được thực hiện theo nguyên tắc lưu kho thời điểm nào thì áp dụng giá có hiệu lực tại thời điểm đó.

Nếu có vướng mắc cần được giải đáp liên quan đến bảng giá hoặc các nội dung trên Quý khách vui lòng liên hệ tới phòng Kinh doanh ALSC theo địa chỉ như sau:

Email: business.alsc@als.com.vn. Hotline: 0901 773 775

ALSC trân trọng thông báo tới Quý khách hàng và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác và ủng hộ trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn./.

Bảng giá số 05/BG/010522 ( Hiệu lực từ 01/05/2022)

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS