ALS trở thành thành viên chính thức của VECOM và VCCI

31.05.2022

Không chỉ mở rộng quan hệ với các đối tác Quốc tế, ALS còn chú trọng kết nối, tăng cường sự hiện diện, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước.

Là thành viên của:

- VECOM: Hiệp hội thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (viết tắt là VECOM) là 1 tổ chức phi Chính phủ với hội viên là các doanh nghiệp, các tổ chức và nhiều cá nhân trực tiếp kinh doanh bằng thương mại điện tử (hay còn gọi là e-commerce, e-comm hay EC) ; hoặc ứng dụng trong ngành thương mại điện tử phục vụ hoạt động nghiên cứu sản xuất kinh doanh hay đáp ứng các dịch vụ về e-commerce. Hiệp hội hoạt động trên cơ sở tự nguyện, phi lợi nhuận, nhằm mục đích chính tăng đoàn kết, cùng nhau hợp tác, bảo vệ các hội viên để phát triển lĩnh vực thương mại điện E-commerce tử ở thị trường Việt Nam. Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam hoạt động trong phạm vi cả nước, theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- VCCI: Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là tập hợp, nghiên cứu thực trạng về các vấn đề chính sách, pháp luật, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nhằm cải thiện tốt trong môi trường kinh doanh và xây dựng mối quan hệ bền vững, tổ chức làm đầu mối liên kết các doanh nghiệp. Ngoài ra, VCCI là đầu mối tập hợp những thông tin, những ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trực tiếp tham vào thương mại điện tử và các thông tin liên quan đến kinh tế, thương mại hội nhập kinh tế quốc tế từ đó xúc tiến mở rộng quan hệ thương mại đầu tư quốc tế.

ALS mong muốn đem năng lực, kinh nghiệm của mình để hỗ trợ, đưa hàng hóa của các doanh nghiệp Việt đến với Thế giới (và ngược lại) dễ dàng và thuận lợi hơn.

Chúng tôi mong muốn là “cầu nối” cho sự tăng trưởng kinh tế chung của Quốc gia.

𝐀𝐋𝐒 – 𝐓𝐡𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐯𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐋𝐨𝐠𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐬

Email: contact@als.com.vn

Hotline: 1900 3133

Website: https://als.com.vn

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS