ALS đạt chứng nhận ISO 9001 : 2015

Ngày 23/8/2017, ALS vinh dự đón nhận Chứng nhận ISO 9001:2015 về Hệ thống Quản lý chất lượng do JAS-ANZ - một trong những tổ chức Công nhận quốc tế lâu đời và có uy tín nhất trao tặng.


Chứng nhận ISO 9001: 2015 được cấp cho Hệ thống Quản lý chất lượng của ALS và các công ty thành viên trên các lĩnh vực cốt lõi:

  • Toàn bộ hệ thống ALS: Đầu tư vốn, Cho thuê cơ sở vật chất, Chuyển giao dự án và đầu tư, Đào tạo

  • ALSB: Dịch vụ tại kho hàng không kéo dài; Thủ tục hải quan; Dịch vụ kho vận và kho ngoại quan; Dịch vụ vận tải; Các dịch vụ phụ trợ đi kèm.

  • ALSC: Dịch vụ ga hàng hóa tại sân bay; Cho thuê văn phòng; Các dịch vụ phụ trợ đi kèm.

  • ALSE: Dịch vụ tại kho hàng không kéo dài; Dịch vụ hải quan; Dịch vụ kho vận; Phân phối; Dịch vụ vận tải; Cho thuê văn phòng; Các dịch vụ phụ trợ đi kèm.

  • ALSW: Dịch vụ kho vận; Dịch vụ tại kho hàng không kéo dài; Trung tâm phân phối; Thủ tục hải quan; Các dịch vụ phụ trợ đi kèm.

Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 giúp hệ thống ALS tăng cường cải tiến hoạt động trong quản trị điều hành, quản lý chất lượng; cải thiện năng suất, giảm thiểu sai sót và tăng hiệu quả làm việc của cán bộ nhân viên; tiết kiệm thời gian, chi phí, nguồn lực trong hoạt động, từ đó gia tăng lợi nhuận; đáp ứng và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng với mọi yêu cầu và mong muốn.


ISO 9001:2015 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (International Organization for Standardization) ban hành, được sử dụng tại hơn 1 triệu Tổ chức trên toàn cầu và thích hợp cho mọi loại hình tổ chức. Để đạt được chứng nhận ISO 9001:2015, tổ chức phải đáp ứng đầy đủ, hiệu quả các yêu cầu quy định của Tiêu chuẩn, đem đến lợi ích thực sự cho khách hàng.