Dịch vụ tại Kho hàng không kéo dài

Dịch vụ tại Kho hàng không kéo dài


     ALS là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực kho hàng không kéo dài (Off-airport terminal) tại Việt Nam.

     Kho Hàng không kéo dài là hệ thống kho bãi tách rời sân bay nhưng có các chức năng khá đầy đủ như tại sân bay bao gồm: soi chiếu an ninh; cân đo hàng hóa; thủ tục hải quan; chất xếp hàng hóa lên ULD… Mô hình này là giải pháp giảm thiểu thời gian làm thủ tục bay cho hàng hóa, nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển của hàng hóa quốc tế. Ngoài ra, mô hình này cũng giúp giảm tình trạng hàng hóa ùn tắc chờ làm thủ tục tại sân bay.

     Với mô hình này, hàng hóa xuất sẽ được chấp nhận, soi chiếu an ninh, cân đo, hoàn thành các thủ tục hải quan, dán nhãn tại Kho hàng không kéo dài ALS và chất lên các mâm/ thùng tiêu chuẩn (ULD), sau đó được chất xếp lên xe tải chuyên dụng của ALS, niêm phong bằng kẹp chì của Hải quan và vận chuyển tới sân bay. Tại sân bay, một số thủ tục chấp nhận hàng còn lại được hoàn tất, hàng hóa sẽ được bàn giao cho Ga hàng hóa tại sân bay và chuyển lên máy bay. Quy trình tương tự được áp dụng với hàng nhập, sau khi được dỡ ra từ máy bay, tại Ga hàng hóa, các loại hàng hóa sẽ được kiểm tra an ninh và tình trạng nguyên vẹn, sau đó sẽ được chất nguyên mâm/thùng lên xe tải chuyên dụng của ALS, niêm phong kẹp chì của Hải quan và chuyển trực tiếp về Kho hàng không kéo dài ALS. Tại đây, hàng hóa sẽ được kiểm tra, dỡ khỏi mâm thùng, hoàn thành thủ tục hải quan và được giao cho khách hàng.

     Hình ảnh dưới đây mô tả quy trình hoạt động của Kho Hàng Không kéo dài: