Quỹ tự nguyện sẻ chia khó khăn cùng cán bộ nhân viên

20.07.2021

Với mục đích hoạt động từ thiện và hỗ trợ người lao động gặp khó khăn trong hệ thống ALS, Quỹ tự nguyện đã và đang cố gắng thực hiện nhiều hành động kịp thời san sẻ gánh nặng với CBNV hơn nữa.

Đầu tháng 7/2021 vừa qua, Quỹ tự nguyện đã nhanh chóng thực hiện thủ tục và hỗ trợ tới 2 nhân sự tại ALSC. Trong đó, có 1 nhân viên mắc bệnh hiểm nghèo cần thời gian điều trị kéo dài và chi phí điều trị lớn; 1 nhân viên còn lại có con không may mắc bệnh nặng cũng đang rất vất vả trong hành trình chữa bệnh. Với số tiền 15 triệu đồng cho mỗi trường hợp, Quỹ tự nguyện hy vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh và nguồn động viên tới các nhân viên sớm vượt qua khó khăn trước mắt. 

Quỹ tự nguyện ALS khuyến khích Phòng Tổng hợp, Trưởng đơn vị của các công ty hãy luôn gần gũi, quan tâm và theo sát người lao động để nắm bắt kịp thời các trường hợp đang cần nhận sự giúp đỡ. Với những hoàn cảnh đã nhận được hỗ trợ, công ty cũng cần động viên, thăm hỏi thường xuyên để có phương án đề xuất hỗ trợ bổ sung từ Quỹ tự nguyện nếu cần, đảm bảo nguồn trợ giúp thực sự mang lại ý nghĩa và kịp thời với hoàn cảnh của các CBNV.

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS