Quan hệ cổ đông

Thông báo thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Đăng ngày:

Công ty CP Logistics Hàng không trân trọng thông báo việc thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:  - Địa điểm họp: Phòng họp tầng 4, Nhà ga hàng hóa ALS, Cảng HKQT Nội Bài, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội  - Sơ đồ chỉ dẫn (chi tiết trong file đính kèm)

Xem thêm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2020 - Phần 2

Đăng ngày:

Xem thêm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2020 - Phần 1

Đăng ngày:

Xem thêm

1 2 3 4 5 ... 12