Hệ thống kho chạy nhiệt độ theo yêu cầu

Hệ thống kho lưu trữ của ALS có khả năng tuỳ biến linh hoạt, điều chỉnh các dải nhiệt độ thích hợp theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp.

Dựa theo đặc tính của sản phẩm lưu trữ hay quy trình đặc thù, ALS tiến hành cài đặt, thiết kế và sắp xếp các kho hàng bảo quản phù hợp.

Dựa theo yêu cầu của mỗi đơn vị, ALS có thể tiến hành chạy các dải nhiệt độ khác nhau để đáp ứng nhu cầu bảo quản sản phẩm/hàng hoá. Dải nhiệt độ được điều chỉnh linh hoạt:

Có thể ở khoảng nhiệt độ âm (từ - 18 đến – 22 độ), Có thể ở khoảng nhiệt độ mát (từ 1 đến 5 độ), Có thể ở khoảng nhiệt độ bảo quản (từ 15 đến 22 độ) - Có thể ở khoảng nhiệt độ từ âm đến dương (từ - 2 đến 2 độ), Hoặc bất cứ khoảng nhiệt độ đặc thù nào khác

Những lợi thế vượt trội

hệ thống kho chạy nhiệt độ của ALS

Hệ thống kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm hiện đại, tự động cài đặt theo kế hoạch lưu trữ định sẵn
Diện tích kho lớn, sẵn sàng đáp ứng công suất khai thác theo yêu cầu
Các địa điểm đặt kho ở các vị trí cửa ngõ, dễ dàng di chuyển, điều phối khai thác

Quy trình cung ứng dịch vụ

Chứng nhận

Hệ thống kho của ALS được đầu tư và trang bị theo tiêu chuẩn quốc tế. Với khả năng lưu trữ cao, kiểm soát điều kiện bảo quản tự động hoá, kho lạnh ALS là một trong những hệ thống kho hiện đại bậc nhất tại Việt Nam hiện nay.
  • Chứng nhận quyền sử dụng kho
  • Chứng nhận đảm bảo phòng cháy & chữa chá
  • Chứng nhận ISO 9001 : 2015

Địa điểm hệ thống kho chạy nhiệt độ theo yêu cầu

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS