Hậu cần

Hệ thống kho lưu trữ của ALS có khả năng tuỳ biến linh hoạt, điều chỉnh các dải nhiệt độ thích hợp theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp.

Cùng các đối tác của mình, chúng tôi sẽ thiết kế các dịch vụ hậu cần tối ưu theo bài toán Logistics mà doanh nghiệp đưa ra.

Những lợi thế vượt trội

Dịch vụ hậu cần theo yêu cầu cầu của ALS

Được may đo, xây dựng cho từng doanh nghiệp đảm bảo theo các tiêu chuẩn.
Đa dạng dịch vụ hỗ trợ lựa chọn (Nhà ga hàng hoá, Kho hàng, Vận tải, Thông quan, Đào tạo, Thông quan,…)
Các dịch vụ có thể sử dụng riêng lẻ hoặc ghép nối lại thành một chuỗi quy trình để quản lý chuỗi cung ứng khép kín.
Dễ dàng mở rộng, tuỳ biến, linh hoạt theo sự thay đổi của tổ chức, quy trình khai thác hay xu hướng của thị trường.

Quy trình quản lý kho theo yêu cầu

Chứng nhận

Mỗi doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực lại có những yêu cầu riêng đối với việc quản lý hậu cần Logistics. Tuỳ theo đặc thù sản phẩm, quy trình quản lý của mỗi đơn vị, ALS sẽ lập kế hoạch, tiến hành điều chỉnh, thiết kế riêng các dịch vụ phù hợp nhất.
  • Thành viên của IATA Ground Handling Partnership
  • Thành viên của TAPA Asia Pacific
  • Chứng nhận quyền khai thác và hoạt động kho hàng không kéo dài
  • Giấy phép kinh doanh dịch vận tải, kho hàng
  • Chứng nhận ISO 9001 : 2015

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS