Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Tiếp vận Thế Kỷ (CLC)

KCN Yên Bình, Phường Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

+84 20 8370 8000            info@clcvn.com.vnChi nhánh Bắc Ninh

Lô CN1-1, Đường YP6, KCN Yên Phong, Xã Đông Phong, huyện Yên Phong, Bắc Ninh

+84 222 3699678