Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS ASG

Lô số 5 KCN Yên Bình, phường Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

+84 208 393 0668            +84 208 393 0688            contact.alst@als.com.vn


Đội khai khác hàng xuất: Lô số 5, KCN Yên Bình, P. Đồng Tiến, Thị Xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên 

  0981282106           export@alst.vn qc@alst.vn

Đội khai thác hàng nhập: Lô số 5, KCN Yên Bình, P. Đồng Tiến, Thị Xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên 

  0981282551            pre.alert@alst.vn / qc@alst.vn

Đội khai thác tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài: P.329, Toà nhà NTS, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 

  0981281660            qc@alst.vn

Đội khai báo thủ tục hải quan tại KCN Yên Bình: Lô số 5, KCN Yên Bình, P. Đồng Tiến, Thị Xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

0981282505            qc@alst.vn custom@alst.vn

Liên hệ dịch vụ khác: Lô số 5, KCN Yên Bình, P. Đồng Tiến, Thị Xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên 

  0938471090            hoanghuyhieu@alst.vn / nguyenngockhanh@alst.vn