Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ GA HÀNG HÓA ALS (ALSC)

Tầng 4, Ga hàng hóa ALS, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

+84 24 3295 9888                     +84 24 3295 9666                     contact.alsc@als.com.vn


Đội khai thác hàng xuất tại Tầng 1 Ga hàng hóa ALS, Cảng HKQT Nội Bài

+84 90 177 9090                                                                 export.alsc@als.com.vn

+84 90 177 9191                                                                 tracing.exp.alsc@als.com.vn


Đội khai thác hàng nhập tại Tầng 2 Ga hàng hóa ALS, Cảng HKQT Nội Bài

+84 90 177 9292                                                                 import.alsc@als.com.vn

+84 90 177 9595                                                                 tracing.imp.alsc@als.com.vn


Điều hành phòng khai thác

+84 90 177 9696                                                                 operations.alsc@als.com.vn


Dịch vụ và chăm sóc khách hàng

Tầng 4, Ga hàng hóa ALS, Cảng HKQT Nội Bài

+84 90 177 3775                                                                          Business.alsc@als.com.vn