Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ALS SDS


Đội dịch vụ hàng xuất:                 

Lê Thị Thu Hà (Ms) :  098 999 7098 | Nguyễn Thị Kim Oanh (Ms) : 0946843969

Đội dịch vụ hàng nhập :              

Nguyễn Thị Thùy Dung(Ms) : 0168 666 4131

Đội dịch vụ :                                 

Nguyễn Quốc Khánh (Mr) : 0988151763

Đội khai báo thủ tục hải quan

Bùi Như Quyết (Mr) :  0976679886

Liên hệ dịch vụ thuê kho thường, hải quan và các dịch vụ khác:

Nguyễn Thị Thùy Trang (Ms) : 0986 545 865 | Đỗ Trung Kiên (Mr) : 0934 626 339