Thông tin liên hệ


CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG TẠI TỈNH BẮC NINH  

Số 12 Đường YP4, Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam