Thông tin liên hệ


CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG TẠI TỈNH BẮC NINH  

Lô CN20-03, KCN Yên Phong, Xã Đông Phong, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

 +84 222 3699 606 | +84 222 3699 909

 contact.cn@als.com.vn