Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ALS ĐÔNG HÀ NỘI (ALSE)

Số 10, Đường 5, KCN VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

+84-222-3765-399      +84 222-3765-397    contact.alse@als.com.vnĐội khai thác hàng xuất tại KCN VSIP Bắc Ninh

 +84-919-600-325          export.alse@als.com.vn

Đội khai thác hàng nhập tại KCN VSIP Bắc Ninh

 +84-915-600-325          import.alse@als.com.vn

Đội khai thác tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài

 +84-915-500-325          nba.alse@als.com.vn

Đội khai báo thủ tục hải quan tại KCN Yên Phong Bắc Ninh

 +84-222-3699-239        contact.alse@als.com.vn

Liên hệ dịch vụ thuê kho thường, hải quan và các dịch vụ khác

 +84-912-954-459          hanh.nguyen.thi.hong@als.com.vn 

 +84-1234567-683         tien.vu@als.com.vn

 +84-12-99999-683