Lịch học

LỊCH ĐÀO TẠO NĂM 2020

Quý khách hàng vui lòng liên hệ Trung tâm đào tạo ALS để đăng ký học: training.als@als.com.vn hoặc 024 3795 3838 - Ext.: 1524  

Tất cả các khóa học của ALS được cấp chứng chỉ Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế  IATA hoặc chứng chỉ theo quy định Cục Hàng không Việt Nam.

 

A, ĐÀO TẠO VỀ HÀNG HÓA – CHỨNG CHỈ IATA

Hàng hóa nguy hiểm CAT 1-3-6

Hàng hóa nguy hiểm CAT 4-7-8

Vận chuyển pin lithium

Hàng hóa cơ bản – Cargo Introductory

Related image

Image result for dangerous goods

Related image

Related image

06 – 11/01

17 – 18/02

24 – 25/02

12/01

16 – 21/03

13 – 14/04

21 – 22/06

19/04

11 – 16/05

22 – 23/06

09 – 11/11

23/08

13 – 18/07

10 – 11/08

 

20/12

14 – 19/09

19 – 20/10

 

 

16 – 21/11

14 – 15/12

 

 

 

B, ĐÀO TẠO VỀ NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG

An ninh hàng không

An ninh hàng không cho bảo vệ

An toàn hàng không

Kiến thức chung và chứng chỉ chuyên môn về hàng không dân dụng

10-11/01

16-17/04

25-26/02

Liên hệ

20-21/03

09-10/08

21-22/05

 

11-12/05

20-21/12

10-11/09

 

18-19/07

 

27-28/11

 

15-16/09

 

 

 

12-13/10

 

 

 

05-06/11