Chương trình đào tạo

STT NỘI DUNG ĐÀO TẠO  TÊN CÁC KHÓA HỌC 
1 Các khóa đào tạo về chuyên môn   An ninh hàng không
 Hàng hóa nguy hiểm ( CAT 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 
 An toàn sân đỗ
 Nhập ngành hàng không
  Pháp luật hàng không
 Hàng hóa cơ bản 
 Hàng hóa dễ hư hỏng
 Nhận thức an toàn hàng không,...
2 Các khóa đào tạo về nghiệp vụ Logistics, quản trị chuỗi cung ứng,...  Tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng          
 Quản lý chuỗi cung ứng theo chuẩn quốc tế APICS
 Quản trị chuỗi cung ứng nâng cao (cấp bằng của FIATA)
 Nghiệp vụ Logistics cơ bản
 Nghiệp vụ Logistics nâng cao
 Quản lý kho
 Nghiệp vụ hải quan/ kê khai thuế hải quan
3 Đào tạo kỹ năng quản lý, quản trị   Chương trình đào tạo Mini MBA thu gọn
 Chương trình đào tạo Quản lý cấp trung chuyên nghiệp 
 Chương trình đào tạo đội ngũ quản lý trong thời đại số
4 Kế toán và tài chính  Quản lý tài chính 
 Quản lý tài chính dành cho cán bộ không chuyên về tài chính 
 Phân tích và hoạch định tài chính doanh nghiệp
 Lập ngân sách cho doanh nghiệp
 Kế toán quản trị
5 Quản trị nhân sự  Quản trị nhân sự
 Hoạch định nguồn nhân lực
 Đo lường sự hài lòng của nhân viên
 Chế độ và chính sách tiền lương
 Quản trị hiệu suất và quy trình
 Xây dựng và phát triển kế hoạch đào tạo trong doanh nghiệp
 Kỹ năng giảng dạy dành cho cán bộ giảng viên kiêm nhiệm
6 Luật   Luật doanh nghiệp dành cho cán bộ quản lý không chuyên về luật
 Bồi dưỡng kiến thức luật doanh nghiệp cho cán bộ quản lý
 Chế độ và chính sách tiền lương trong doanh nghiệp
 Pháp luật về hợp đồng và kỹ năng soạn thảo hợp đồng
7 Sale & Marketing   Kỹ năng bán hàng cơ bản 
 Quản lý đội ngũ bán hàng 
 Kỹ năng bán hàng nâng cao 
 Xây dựng và quản lý thương hiệu cho doanh nghiệp
 Chương trình đào tạo Giám đốc Kinh doanh CCO
 Quản trị Marketing
 Kỹ năng phân tích và dự báo thị trường 
 Bồi dưỡng kiến thức truyền thông dành cho cán bộ truyền thông
 Quản trị Marketing dịch vụ
 Thương mại điện tử
 Xây dựng kế hoạch Marketing và phát triển thương hiệu
8 Quản trị sản xuất & Quản trị chất lượng  Các phương pháp quản lý tiên tiến để nâng cao hiệu quả sản xuất 
 Xây dựng và quản lý theo các trị số đánh giá hiệu suất công việc
 Quản trị quy trình
 Quản trị sự thay đổi 
 Chương trình đào tạo sản xuất tinh gọn
9 Văn hóa doanh nghiệp và truyền thông nội bộ   Bồi dưỡng kiến thức truyền thông dành cho cán bộ truyền thông
 Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp 
10 Kỹ năng mềm   Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
 Kỹ năng thuyết trình, đàm phán chuyên nghiệp
 Kỹ năng tổ chức, điều hành cuộc họp 
 Kỹ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề