Chung tay sẻ chia khó khăn với cộng đồng

13.01.2020

Bên cạnh việc xây dựng và phát triển thương hiệu, ALS luôn đề cao các hoạt động  vì cộng đồng, thể hiện trách nhiệm công dân đối với đất nước. Bắt đầu từ năm 2017, ALS thành lập Quỹ tự nguyện và thực hiện hàng loạt các hoạt động từ thiện, chia sẻ khó khăn với cộng đồng. 

Quỹ vì người nghèo, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…là những tổ chức mà Quỹ tự nguyện quan tâm và dành phần ngân sách định kỳ hàng năm để thực hiện các chương trình từ thiện ý nghĩa. ALS luôn nắm bắt kịp thời tình hình và những biến động của xã hội để có những hoạt động từ thiện thiết thực, đúng lúc đúng nơi, đi theo truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”.

Điển hình trong đợt lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng gây tổn thất lớn về người và tài sản tại miền Trung năm 2020, Quỹ tự nguyện ALS cũng đã rất nhanh chóng thực hiện các hoạt động hỗ trợ, ủng hộ, kêu gọi tinh thần tương thân tương ái của cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống. Kết quả thu được số tiền hơn 200 triệu, trong đó trích từ ngân sách Quỹ tự nguyện 110 triệu đồng và tiền đóng góp trực tiếp từ tập thể nhân sự trong công ty là 97 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đã được chuyển tới hỗ trợ cho người dân miền Trung khắc phục cuộc sống sau thiên tai, thông qua Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền địa phương.

Định kỳ hàng năm, các chuyến từ thiện về với vùng cao, trao quà tết cho các gia đình nghèo, tặng áo ấm cho trẻ em miền núi cũng được tổ chức với sự đồng lòng của toàn thể cán bộ nhân viên trong hệ thống. Nét truyền thống trong hoạt động từ thiện của ALS đã luôn được đề cao và phát huy qua từng giai đoạn phát triển của công ty.

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS