ALS chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi đại dịch Covid-19

01.03.2020

Bắt đầu từ những ngày đầu tháng 03/2020, đại dịch mang tên Covid-19 có dấu hiệu bùng phát tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, ALS đã tuân thủ nghiêm túc các chỉ thị, quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế và Chính phủ, thực hiện nhiều biện pháp thiết thực để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan tại các công ty trong hệ thống. Việc tuân thủ quy định phòng chống dịch chính là hành động đầu tiên thể hiện tinh thần trách nhiệm của ALS với đội ngũ người lao động và với toàn xã hội trong hoàn cảnh nguy cấp của đại dịch.

Trong năm 2020, Quỹ tự nguyện đã ủng hộ 50 triệu cho lực lượng phòng chống Covid-19 với hy vọng góp phần cùng xã hội chống lại đại dịch. Sang tới năm 2021, với sự lây lan nhanh và nguy hiểm của virus corona, Quỹ tự nguyện ALS đã gấp rút triển khai các hoạt động ủng hộ lực lượng phòng chống dịch mạnh mẽ hơn nữa. 

Tại địa bàn các huyện Sóc Sơn (Hà Nội), tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Bắc Giang – những điểm “tâm dịch” với số ca mắc bệnh tăng rất cao trong các tháng 4, 5, 6 – Quỹ tự nguyện ALS đã ủng hộ 80 triệu đồng cho lực lượng phòng chống dịch tại các tỉnh này. Bên cạnh đó, Quỹ cũng trích ngay 10 triệu đồng, kịp thời ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 theo lời kêu gọi của Chính phủ. 

Theo kế hoạch của Quỹ tự nguyện ALS trong năm 2021, các chương trình từ thiện cũng sẽ chú trọng tới các hoạt động ủng hộ phòng chống dịch hơn để thể hiện tinh thần con người ALS – tinh thần chung tay cùng xã hội, chiến thắng đại dịch Covid-19. 

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS