Tin tức trung tâm


• Tổng kết xu hướng quản lý chuỗi cung ứng nổi bật 2017 : xem thêm
• Khai giảng khóa Đào tạo hàng nguy hiểm CAT 6 cấp chứng chỉ IATA: xem thêm
• Đào tạo thực hành trong đào tạo IATA DGR CAT3, 6 tại ALS: xem thêm
• ALS phối hợp IATA tổ chức hội thảo hàng nguy hiểm tại Việt Nam: xem thêm 
• Trung tâm đào tạo ALS với sứ mệnh nâng cao chất lượng nhân lực ngành logistics: xem thêm
• Trung tâm đào tạo ALS thân gửi lời chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 2018: xem thêm