Tin tức trung tâm


• Trung tâm đào tạo ALS tự hào giữ vững vị thế ATS của IATA tại Việt Nam : xem thêm
• Trung tâm Đào tạo ALS đầu tư thêm một phòng học mới : xem thêm
• Thông báo lịch đào tạo Khóa học Hàng hóa nguy hiểm - Chứng chỉ IATA : xem thêm
• Khóa đào tạo Cargo Introductory - Kiến thức Logistics Hàng không: xem thêm
• ALS phối hợp IATA tổ chức hội thảo hàng nguy hiểm tại Việt Nam 2019: xem thêm 
• Trung tâm đào tạo ALS thân gửi lời chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 2018: xem thêm
• Trung tâm đào tạo ALS với sứ mệnh nâng cao chất lượng nhân lực ngành logistics: xem thêm
• ALS phối hợp IATA tổ chức hội thảo hàng nguy hiểm tại Việt Nam: xem thêm 
• Đào tạo thực hành trong đào tạo IATA DGR CAT3, 6 tại ALS: xem thêm
• Khai giảng khóa Đào tạo hàng nguy hiểm CAT 6 cấp chứng chỉ IATA: xem thêm
• Tổng kết xu hướng quản lý chuỗi cung ứng nổi bật 2017 : xem thêm